Ústí nad Labem, Czech Republic

Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a středních škol

Integrated Master's degree
Language: CzechStudies in Czech
Subject area: teacher training and education science
Years of study: 5
University website: www.ujep.cz
Privacy Policy