Ústí nad Labem, Czech Republic

Učitelské studium hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy

Integrated Master's degree
Language: CzechStudies in Czech
Subject area: teacher training and education science
Kind of studies: full-time studies
University website: www.ujep.cz
Privacy Policy