Opava, Czech Republic

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy - čeština

Integrated Master's degree
Language: CzechStudies in Czech
Subject area: teacher training and education science
Kind of studies: full-time studies
University website: www.slu.cz
Privacy Policy