country
province
city
subject area 
language 
kind of studies  
university type - Poland  
university status  
Warsaw, Poland

Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Integrated Master's degree
Language: PolishStudies in Polish
Subject area: humanities
Kind of studies: full-time studies
University website: en.uw.edu.pl
Privacy Policy